BPMN

Co to BPMN?

BPMN (Business Process Model and Notation) – graficzny sposób prezentacji procesów biznesowych, dzięki któremu możliwe jest odzwierciedlenie przepływu procesów, danych, a także komunikacji między różnymi ich uczestnikami. Służy do opisu kroków, zdarzeń i logiki realizacji poszczególnych procesów. Jest opisaną normą ISO/IEC 19510:2013 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej.

Jeżeli chcesz zapoznać się z danym procesem biznesowym, możesz oczywiście skorzystać z jakiejś jego formy opisu słownego w rodzaju: „Za rejestrację faktury w organizacji odpowiedzialna jest komórka Sekretariat. Po wpisaniu podstawowych danych do Księgi Faktur, dokument przesłany zostaje do (…)”.

Jednakże forma ta jest z oczywistych względów niepraktyczna. Dlatego właśnie stworzono różne standardy graficznego (za pomocą symboli) przedstawiania procesów. Dzięki temu, często na jednym arkuszu papieru, jesteśmy w stanie poznać: kto, co, kiedy i w jaki sposób wykonuje, od czego jego działanie jest zależne i jakie następne działania uruchamia.

By móc swobodnie nie tylko wyrysować nowy, ale nawet odczytać stworzony już diagram procesu, należy oczywiście wiedzieć, jaki symbol co dokładnie oznacza (np. okręgi to zdarzenia; zaokrąglone prostokąty – czynności; prostokąty ze zgiętym rogiem – dane). Takim wiodącym na świecie standardem (nie tylko zestawem symboli, ale również sposobem ich używania) jest właśnie notacja BPMN.

Kontakt

SoniqAnalytics Sp. o.o.
ul. Rybnicka 64
44-310 Radlin
NIP: 633-223-50-38

Tel. +48 32 729 83 86
Fax: +48 32 729 83 29
biuro@soniqanalytics.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00