SoniqAnalytics

GDPR – z ang. General Data Protection Regulation

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Pod tymi skrótami zawarte jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych. Przepisy weszły w życie 25.05.2018 r.

Każda organizacja pozyskuje dane osobowe, np.:

 • Posiada na swojej www formularz kontaktowy
 • Zbiera wizytówki osób odwiedzających jej stoisko na targach
 • Przyjmuje CV kandydatów do pracy

Nowe przepisy, pod groźbą wysokich kar administracyjnych (do 20 mln EUR lub 4% rocznego obrotu) stawiają na organizacjach liczne wymogi w tym zakresie, między innymi:

 • Konieczność umożliwienia osobom fizycznym łatwego dostępu do swoich danych
 • Zagwarantowanie prawa do bycia zapomnianym (usunięcia danych)
 • Jasne informowanie (zrozumiały komunikat), w jakim dokładnie celu osoba udostępnia swoje dane (przy czym organizacja nie może użyć tych danych w innym celu)
 • Konieczność zweryfikowania każdego procesu, w którym pojawiają się dane osobowe – odpowiedź na pytanie, czy organizacja rzeczywiście wszystkie pozyskiwane dane potrzebuje do zrealizowania celu, na który zgodziła się dana osoba
 • Potrzeba przeglądu wszystkich danych: dane nieaktualne powinny być poprawione lub usunięte

Nowe regulacje zrodziły wiele wątpliwości, dlatego właśnie SoniqAnalytics zdecydował się wprowadzić do swojej oferty, związane z tą tematyką:

 • Szkolenia
 • Audyty
 • Opracowanie dokumentacji i pomoc przy wdrożeniu rekomendowanych zmian

Więcej informacji: http://centrumszkolenrodo.pl/