SoniqAnalytics

Usługi

Zapoznaj się z usługami, w których specjalizuje się nasza firma

Procesy biznesowe – standaryzacja i optymalizacja

Oferujemy nasze usługi w ramach standaryzacji i optymalizacji procesów biznesowych.

 • identyfikacja oraz analiza procesów z uwzględnieniem ich celów,
 • weryfikacja procesów względem zakładanych celów,
 • mapa procesów, diagramy i opisy – wykonane w notacji BPMN,
 • dokumentacja funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie (na różnych poziomach szczegółowości).
 • Sporządzenie rekomendacji w audytowanym obszarze w odniesieniu do aktualnych procesów biznesowych z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i sprawdzonych wzorców,
 • Sporządzenie rekomendacji w obszarze systemów informatycznych.
 • Modelowanie docelowych procesów z uwzględnieniem oczekiwanych celów,
 • Standaryzacja modelowanych procesów z uwzględnieniem ogólnie przyjętych i sprawdzonych wzorców,
 • Nadzorowanie spójności procesów w ramach organizacji,
 • Określenie wskaźników jakościowych dla poszczególnych procesów.
 • Pomoc w wyborze metodyki prowadzenia projektu (SCRUM-Agile, Waterfall, CCPM, inne),
 • Określenie planu wdrożenia rekomendacji,
 • Nadzorowanie projektu wdrożenia,
 • Monitorowanie spójności i przebiegu procesów w trakcie wdrożenia rekomendacji,
 • Bieżąca korekta nowych procesów w przypadku zmian w otoczeniu biznesowym,
 • Raportowanie do zarządu o stanie wdrożenia oraz wczesne ostrzeganie o ewentualnie pojawiających się problemach.

Systemy informatyczne – wsparcie wyboru i nadzór nad wdrożeniami z ramienia inwestora

W ramach naszych usług oferujemy:

 • Wsparcie w określeniu i weryfikacji celów organizacji, związanych z decyzją o wyborze nowego systemu,
 • Przeprowadzenie pełnej analizy Pre-Study: wykonalności, opłacalności, technologicznej, organizacyjnej, prawnej,
 • Pomoc w wyborze metodyki prowadzenia projektu (SCRUM-Agile, Waterfall, CCPM, inne).
 • Analiza potrzeb,
 • Analiza wąskich gardeł, procesowa,
 • Sporządzenie listy kryteriów wyboru,
 • Wybór oferentów i prowadzenie procesu wyboru,
 • Wsparcie negocjacji zakupowych i umów zakupowo-wdrożeniowych.
 • Ocena analizy przedwdrożeniowej,
 • Bieżący nadzór nad wdrożeniem,
 • Pełnienie funkcji Solution Managera – zapewnienie kompletności rozwiązań dla organizacji, a nie tylko dla systemu,
 • Weryfikacja i nadzór nad kosztami i harmonogramem wdrożenia,
 • Wczesne ostrzeganie Zarządu o potencjalnych problemach,
 • Wsparcie w znajdowaniu rozwiązań w sytuacjach kryzysowych,
 • Wsparcie w odbiorach częściowych i końcowym projektu,
 • Sporządzanie sprawozdań na Komitety Sterujące,
 • Inne aktywności związane z nadzorem nad projektem z ramienia inwestora.
 • Poszukiwanie możliwości optymalizacji, poprawy ergonomii, reorganizacji procesów,
 • Wybór oferentów i prowadzenie procesu wyboru w zakresie aktualizacji oraz utrzymania oprogramowania.

Audyty teleinformatyczne, bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

W ramach naszych usług oferujemy: