do Aktualności

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu optymalizacji procesów biznesowych oraz we wsparciu wdrożeń systemów ERP, CRM w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności.

Obecnie mamy przyjemność uczestniczyć we wdrożeniu w dużej firmie produkującej profesjonalne urządzenia chłodnicze zlokalizowanej w województwie śląskim.

Naszą pracę rozpoczęliśmy od przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, podczas której zgromadziliśmy informacje w jaki sposób przedsiębiorstwo obecnie funkcjonuje, zidentyfikowaliśmy czynności wykonywane ręcznie, wspierane przez systemy informatyczne oraz zautomatyzowane. Na podstawie zdobytych, uporządkowanych informacji zidentyfikowaliśmy główny strumień procesowy, procesy zarządcze oraz pomocnicze występujące w przedsiębiorstwie.

Mając na uwadze strategię oraz cele biznesowe przedsiębiorstwa określiliśmy typy procesów, dokonaliśmy ich szczegółowej analizy oraz optymalizacji zidentyfikowanych procesów biznesowych. Zdobyte informacje przedstawiliśmy w formie w notacji BPMN, w postaci mapy procesów oraz diagramów graficznie przedstawiających poszczególne procesy zidentyfikowane w przedsiębiorstwie.

Obecnym etapem wdrożenia jest rekomendacja dedykowanych rozwiązań, optymalizacja oraz redukcja zaproponowanych modyfikacji systemowych zaproponowanych przez dostawcę oprogramowania ERP.  Dzięki wspólnemu  zaangażowaniu użytkowników kluczowych w pracę nad procesami możemy się pochwalić redukcją 50% modyfikacji we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.