SoniqAnalytics

Jeden z naszych klientów miał bardzo ciekawy problem do rozwiązania. Obowiązują go restrykcyjne normy związane z bezpieczeństwem. By móc przeprowadzić wymaganą przez swoich klientów certyfikację, za każdym razem musi dysponować kompletem dokumentów na większość elementów, z których składa się jego produkt końcowy. Wymagana dokumentacja pozyskiwana jest na etapie zakupu poszczególnych części. Łatwo wyobrazić sobie, jakie zamieszanie w całej organizacji sprawić może wykrycie braku chociażby jednego certyfikatu podczas odbioru produktu finalnego. Nawet małe niedopatrzenie na etapie zakupów może spowodować, że produkt będzie rozmontowany, by zamienić niecertyfikowaną część na certyfikowaną, i ponownie zmontowany.

Dlatego właśnie niezbędne było 1) zweryfikowanie i zoptymalizowanie dotychczasowych procesów zaopatrzeniowych pod kątem wymagań certyfikacji wyrobów; 2) wsparcie procesu zaopatrzeniowego dodatkową funkcjonalnością oprogramowania klasy ERP.

Zakończyliśmy niedawno udane wdrożenie. Klient obecnie jest w stanie na bieżąco nadzorować stan posiadanej dokumentacji, wymaganej na etapie certyfikacji, a co za tym idzie: bezproblemowo kompletować wymaganą dokumentację na etapie certyfikacji swoich wyrobów, korzystając z nowych systemowych narzędzi, które wspólnie wypracowaliśmy, w tym m.in.:

  • Definiowanie wymagań dokumentacyjnych na etapie uruchamiania nowego projektu
  • Automatyczne umieszczanie wymagań dokumentacyjnych na wydruku Zamówienia Zakupu do dostawców
  • Automatyzacja ścieżki weryfikacji i zatwierdzania pozyskanych certyfikatów i innych wymaganych dokumentów
  • Autmatyzacja blokady użycia na produkcji części, do których nie otrzymano jeszcze kompletu wymaganej dokumentacji od dostawcy
  • Łatwe nadzorowanie stanu pozyskiwania wymaganej dokumentacji od dostawcy
  • Łatwa kompletacja wszystkich posiadanych i wymaganych do certyfikacji dokumentów